March 4, 2024

כתבה: הורושה מיוחדת – במושב האהוב, מכירת נחלה עם נפילת מחיר

 

בלב הכפר השקט שמתמקם בצפון הארץ, מצויה הורושה מיוחדת במינה. משטחי ירוק רחבים, בתי חווה עתיקים ואוויר צלול, המושב האהוב פורט איתו את סיפור הקסם והתרבות הארץ. ועתה, הזדמנות מיוחדת מתגלה במכירת נחלה עם נפילת מחיר, יוצרת תקופת הורושה ייחודית ביותר.

בדרך כלל, מכירת נכס עם נחלה באזור כזה היא תהליך מורכב הדורש קשר ידע רחב ויכולת להעריך את הערך התרבותי והסוציאלי של הנכס. כל זאת עשויה להתחמק מדרכי השיווק הרגילות, אך במקרה זה,קניית משק חקלאי התהליך הפך להיות אף יותר מיוחד עם נפילת המחיר המרהיבה.

המכירה, שזומנה להתקיים במבנה התרבותי של המושב, הפכה לאירוע חברתי מרכזי בו מתערכים כל הסגנונות והערכים הייחודיים שמאפיינים את החיים בקהילה המקומית. האירוע הוא אף כן הזדמנות חד פעמית לחובבי הטבע והטיולים להצטרף לחוויה ייחודית של יחסי תרבות ואהבה לטבע.

הנכס עצמו הוא מסתורי בפני עצמו. בית ישן ברוחבו של גן רקע, חצר גדולה וגינה מטופחת, אך הנפילה במחיר מהווה את התקפה הגורמת לצמיחה המהירה של הענף התרבותי והאמנותי באזור. המשתתפים בטורניר יוכלו לרכוש חלק מהנכס במחירים מוזלים, ובכך להוות חלק מתולדות האזרחים הפורטים של המושב.

אחד האמנים המצליחים ביותר באזור, אילן כהן, שהוא גם תושב במושב, יחפוף את האושר בעיצור נפילת המחיר. “כמפיק וכמוסרת ירושה, אני חש באחריות להשפיע על ההתפתחות התרבותית של האזור,” אומר כהן. “השקפת החיים והיחס לטבע משתקפת ביצירותי ואני מרגיש שהשטח שמגורים בו הם אושר ומקור השראה. מהפגישה עם הנכס נובע גם כך רעיונות ליצירות עתידיות.”

המכירה מקיימת גם מטרה חברתית, וכל הכנסות ממכירת הנכס יועברו לפרויקט חינוכי במושב. הפרויקט מטרתו לקדם ולחזק את הקהילה המקומית ולספק הזדמנויות חינוכיות לכלל הילדים בכ